Kystland.dk
Tilbage til webshop

Hvem er vi?

I det nedenstående er de aktører som driver projektet beskrevet. Idéen er opstået i et samarbejde mellem Rene Thorngaard, Niels Lund og Stig Sandholt Andersen. Niels Lund har være konsulent i det Rethink Business projekt Kystland deltog i fra 2021- 2022 og ejer firmaet Four Squares. Det netværk René og jeg hver især har gennem vores nuværende og tidligere arbejde udgør en væsentlig rolle i løsningen af de opgaver og udfordringer som projektet vil komme til at stå overfor og er derfor en vigtig samarbejdspartner i gennemførelsen.

Stig Sandholt Andersen (ejer) fra Kystland

Gennem mit arbejde på affaldsområdet i Samsø Kommune, har jeg konstateret et behov for at øge genanvendelsen og genbruge eks. træ der kan upskaleres til nye eller andre produkter, frem for at køre dem af øen, hvor træet genanvendes til spånplader eller bliver forbrændt. Der er tale om rester fra byggerier, nedrivninger eller renoveringer af ældre bygninger. I dag bliver intet træ genanvendt eller genbrugt på Samsø, hverken fra kommunal side, eller fra de aktører der håndterer erhvervsaffald. Jeg har tidligere haft ledende roller som driftsleder og projektleder samt arbejdet i en kommunikationsafdeling. Samtidig har jeg en baggrund fra byggebranchen, foruden en uddannelse som skovarbejder.

René Thorngaard (ejer) fra Helmers

Helmers er en virksomhed, der har håndteret affald på Samsø siden 1960 ́erne. René har været direktør i firmaet i mere end 10 år, og står for den daglige drift i et firma der spænder over affald, nedrivninger, transport, kørsel med kran, entreprenør opgaver samt udlejning af containere. Helmers håndterer størstedelen af øens bygge- og erhvervsaffald samt nedrivninger

Lokale netværk på Samsø

Der trækkes fortrinsvis på det lokale netværk på Samsø, når opgaver ikke kan løses i teamet. Vores netværk består bl.a. af Energiakademiet, Samsø Kommune, Kolby Kås Havn v/ Brattingsborg Gods, Visit Samsø og Visit Aarhus. Der anvendes primært lokale håndværkere til opgaver udenfor vores kompetencer samt som rådgivere.