Kystland.dk
Tilbage til webshop

Målgrupper og bæredygtighed

Cirkulære tiny houses

Idéen bag Kystland er udvikling af små mobile og fleksible boliger, med 20 fods containere som basis, der kan anvendes som tilbygning, kontor, midlertidig bolig, sommerhus og helårshus etc. De er bygget i- og indrettet med nye materialer ved at bruge frasortering og spild fra producenter og genanvende nedbrudte byggematerialer fra nedrivninger. Kystlands værditilbud er på linje med tidens dagsorden ift., hvordan vi som mennesker og forbrugere bor, lever, holder ferie og bruger vores fritid, dvs. at leve bæredygtigt, forbruge minimalistisk, genbruge ressourcer og inddrage naturen, f.eks. være i naturen, udføre udendørsaktiviteter og opleve naturen som turist m.m. Kystland kan være med til at ændre vores forbrugsopfattelse fra ”brug og smid væk” til ”genbrug, minimalisme og natur” – forhåbentlig som nye naturlige elementer af vores hverdag, og viser, at det er muligt at reducere klimaaftrykket væsentligt med unikke nye produkter og serviceydelser. 

Kystland er en formålsdrevet virksomhed, der inddrager verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 12 – Ansvarlig forbrug og produktion og nr. 17 – Partnerskaber for handling.

Tiny house med 2 moduler


Målgrupper

Jeg arbejder med tre målgrupper, turister, B2C og B2B. Ift. målgruppen turister er der den ”bæredygtige turist”, og vægtningen ift. at vælge ferieformer, hvor du som forbruger kan reducere dit klimaftryk, når du holder ferie. En del af dette koncept er at tilbyde simple living uden at gå på kompromis med det æstetiske, og kvaliteten, i unikke beliggenheder og med en unik indretning. Dels med temaer fra det træ, der er fremkommet lokalt, og så ved indretning med nye produkter lavet af materialer som er genanvendt, hvor der også er en storytelling koblet på. Ift. salg B2C/B2B findes der en række andre aktører på markedet som producerer huse, annekser og kontorer i færdige moduler, men ikke hvor det er et tiny house som er mobilt, kan flyttes med en lastbil, og anvendes der, hvor behovet er. Her vil løsningen ofte være større huse og kræve, at det placeres der hvor slutanvendelsen finder sted. 

Kystland og brandet ”Cirkulære tiny houses Samsø” er et registreret varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen.